รับบริจาคคอมพิวเตอร์เขตบางรัก

รับบริจาคคอมเขตบางรัก Tel: 02-914 7962-4  Fax: 02-914-668 เขตบางรัก เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  อยู่ในกลุ่มเขตลุมพินี ซึ่งถือเป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และการทูต ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตปทุมวัน มีถนนพระรามที่ […]