รับบริจาคคอมพิวเตอร์เขตบางซื่อ

รับบริจาคคอมเขตบางซื่อ Tel: 02-914 7962-4  Fax: 02-914-668 เขตบางซื่อ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรี (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งเขตทิศตะวันออก […]