รับบริจาคคอมพิวเตอร์ปทุมธานี

รับบริจาคคอมพิวเตอร์ปทุมธานี Tel: 02-914 7962-4  Fax: 02-914-668 ปทุมธานี เดิมสะกดว่า ประทุมธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองหลางลายหรือต้นปาริชาต (Erythrina variegata) ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง (Nymphaea […]