รับบริจาคคอมพิวเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รับบริจาคคอมพิวเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Tel: 02-914 7962-4  Fax: 02-914-668 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งพระนคร มีอาณาบริเวณติดต่อกับเขตข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตปทุมวัน มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขตทิศใต้ ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์ มีถนนพระรามที่ 4 […]