รับบริจาคคอมพิวเตอร์อ่างทอง

รับบริจาคคอมพิวเตอร์อ่างทอง Tel: 02-914 7962-4  Fax: 02-914-668 จังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา 12 พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) […]