โครงการ รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยชำรุดเสียแล้ว

เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไปโดย
รับบริจาค จากบริษัทเอกชน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท....ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานที่ชำรุดมอบให้เพื่อนำเข้าร่วม

" โครงการ รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้าสมัย ชำรุด เสียแล้ว
เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไป "

บริษัท....ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานที่ชำรุดมอบให้เพื่อนำเข้าร่วม

" โครงการ รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้าสมัย ชำรุด เสียแล้ว
เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไป "

บริษัท....ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานที่ชำรุดมอบให้เพื่อนำเข้าร่วม

" โครงการ รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้าสมัย ชำรุด เสียแล้ว
เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไป "

บริษัท....ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานที่ชำรุดมอบให้เพื่อนำเข้าร่วม

" โครงการ รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้าสมัย ชำรุด เสียแล้ว
เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไป "

บริษัท....ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานที่ชำรุดมอบให้เพื่อนำเข้าร่วม

" โครงการ รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้าสมัย ชำรุด เสียแล้ว
เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไป "

ภาพบรรยากาศความร่วมมือ

กิจกรรมสำหรับครอบครัว

กิจกรรมจิตอาสาร่วมมือ

บริจาคเครื่องอุโภคบริโภค

ร่วมแบ่งปันและบริจาค

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชวการ

- โครงการ รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้าสมัย ชำรุด เสียแล้ว
   เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไป
   โดย รับบริจาค จากบริษัทเอกชน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

 - ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานราชวการ

- โครงการ รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ล้าสมัย ชำรุด เสียแล้ว
   เพื่อแปลงเป็นเงิน นำกลับไปซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ไปให้กับ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เป็นเครื่องมือหาความรู้ต่อไป
   โดย รับบริจาค จากบริษัทเอกชน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

บรรยากาศร่วมกิจกรรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิความรู้
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Fax: 02-914-6688
Tel:02-914 7962-4
Mobile:094-491-4333, 095-793-7000 , 083-622-5555
Email:info@chonlatee.com , chonlatee.th@hotmail.com